Barmhartige God, U bent trouw aan Uw beloften en U verhoort onze gebeden. Wij bidden U vandaag daarom met vertrouwen voor onze broeders en zusters in China. Wij vragen U dat zij in vrede en veiligheid hun geloof in Uw Zoon mogen belijden en vieren. Schenk Uw Kerk in China wijze leiders, liefvolle weldoeners en bekwame verkondigers: dat Uw Kerk in China steeds meer mag gedijen en mag bijdragen aan de ontplooiing van een samenleving van gerechtigheid en vrede. Door Christus onze Heer.