Heer onze God, U bent trouw aan Uw beloften, U bent barmhartig voor Uw kinderen en verhoort onze gebeden. Wij bidden U daarom voor onze broeders en zusters in Cuba. Wij bidden U dat zij in vrede en veiligheid hun geloof in Uw Zoon mogen belijden en vieren. Wij vragen U: schenk Uw Kerk in Cuba wijze herders, liefdevolle weldoeners en bekwame verkondigers. Door Christus onze Heer.