Goede God, U leidt Uw Kerk met vaste hand door de wisselvalligheden van de tijden. Wij danken U voor de hedendaagse heilige vrouwen van Uw Kerk: voor hen die brood geven aan de armen; voor hen die, hooggeleerd, ons de goddelijke wijsheid doorgeven; voor hen die vrede verkondigen in daden; voor hen die in stilte de komst van Uw Koninkrijk afsmeken. Zegen deze vrouwen, op voorspraak van de heilige Monica, door Christus onze Heer.