Barmhartige God, Uw Zoon Jezus Christus heeft gevraagd dat wij U steeds bidden om herders voor Uw Kerk. Wij willen U daarom vandaag bidden voor nieuwe roepingen tot priesterschap en diaconaat in Zuid-Korea. Geef dat jonge mannen de moed ontvangen om te kiezen voor een gewijd leven in dienst van hun naasten. Geef onze broeders en zusters in Korea bekwame en trouwe mannen als begeleiders op hun levensweg. Wij danken U voor allen die zich inzetten voor de verkondiging van Uw Woord in Zuid-Korea. Door Christus onze Heer.