Heer onze God, Uw liefde en barmhartigheid voor alle mensen is ten volle geopenbaard in Jezus de Christus. Wij vragen U in deze Goede Week: bevestig onze paus, de patriarchen en alle bisschoppen in het geloof. Schenk hun onderlinge eensgezindheid en een grote liefde voor de mensen. Bescherm hen tegen vervolging, geweld en kwaadsprekerij. En leg hun woorden van wijsheid en liefde in de mond. Door Christus onze Heer.