Eeuwige God, Uw Koninkrijk gedijt waar Uw Geest waait. Wij bidden U in deze periode van boetedoening en bekering dat Uw Geest van vrede krachtig mag waaien in Congo en de andere landen van centraal Afrika. Dat regeringsleiders en machthebbers geraakt worden door Uw Evangelie en gehoor geven aan Uw geboden. Door Christus onze Heer.