dinsdag 26 september 2023

Eeuwige God, de Mensenzoon Jezus Christus heeft zijn apostelen beloofd bij ons te blijven tot zijn komst op de eindtijd. Wij danken U dat Gij Uw Kerk in nood inderdaad steeds nabij bent, en ons blijft bemoedigen en sterken met Uw heilige Geest. Wij bidden U dat Uw Kerk stand houdt in de vele vervolgingen van onze tijd, en dat zij blijft getuigen van Uw liefde voor alle mensen. Ons gebed vandaag is speciaal voor de Kerk in Noord Korea. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Cosmas en Damianus, martelaren tijdens vervolgingen onder de Romeinse keizer Diocletianus, door Christus onze Heer.