Heer onze God, U hebt de mens geschapen om in harmonie te leven met U, met zijn naasten en met heel de schepping. Wij bidden U daarom vandaag speciaal voor onze broeders en zusters van de verschillende kerkelijke gemeenschappen in Eritrea en in Ethiopië. Dat zij in harmonie de eenheid en de waarheid blijven zoeken en dat hun verkondiging en liefdeswerk ten goede komen aan hun arme en behoeftige landgenoten. Door Christus onze Heer.