dinsdag 26 maart 2024

Goede God, U hebt Uw volk Israël bevrijd uit de slavernij en geleid met machtige hand door zee en woestijn naar de vrijheid in het land van melk en honing. Wij bidden U in deze Boetetijd voor allen die godsdienstvrijheid nastreven in Pakistan. Bescherm hen tegen geweld en intimidatie. Geef dat zij met kracht, voorzichtigheid en wijsheid hun acties kunnen voortzetten tegen hen die de godsdienstvrijheid met geweld bestrijden. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Castulus van Rome, echtgenoot en martelaar tijdens de Romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.