dinsdag 26 juli 2022

Barmhartige Heer, U bent de armen zeer nabij met Uw steun en liefde. Wij willen U vandaag bidden voor mensen die in grote armoede leven op het platteland van Mali. Om een minder vervuilde leefomgeving, om genoeg betaald werk en om bescherming tegen religieus geweld, misdaad en corruptie. Geef dat Uw Kerk in de afgelegen dorpen instrument mag zijn bij de verbetering van het lot van de armen en een teken van hoop op betere tijden. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige William Ward, priester, martelaar tijdens de Engelse Reformatie, door Christus onze Heer.