dinsdag 26 januari 2021

God onze Vader, Uw Zoon Jezus Christus vertrouwde zijn Evangelie toe aan zijn discipelen. Wij bidden U vandaag voor de bisschoppen in de grote steden van Argentinië. Dat zij met zuiverheid, wijsheid en liefde hun kudde hoeden en steeds weer de aandacht vestigen op menselijkheid, naastenliefde, vrede en gerechtigheid. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Timoteüs en de heilige Titus, bisschoppen, door Christus onze Heer.