dinsdag 26 december 2023

Barmhartige Heer, U hebt de mens, man en vrouw, geschapen om te leven in ware vrijheid. Deze vrijheid vraagt om voortdurende onderscheiding, en het dragen van verantwoordelijkheid. Wij bidden U onder dit heilig Kerstoctaaf voor samenlevingen die worden geconfronteerd met bio-ethische vragen: dat zij de waardigheid van het menselijke leven blijven beschermen in woord en in daad. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Stefanus, diaken en martelaar, door Christus onze Heer.