dinsdag 26 april 2022

God onze goede Vader, in Iran wonen miljoenen mensen die de Paasboodschap van Jezus Christus nog niet kennen. Wij vragen Uw grote zegen voor het verkondigingswerk onder de Iraniërs – speciaal onder de machthebbers, de rijken en de jongeren. Geef dat velen van hen geraakt mogen worden door de liefde van Christus, zich bekeren en stand houden in hun geloof onder alle omstandigheden. Dat het Evangelie klinkt in het hart van steeds meer mannen en vrouwen in Iran. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Maria, Onze Lieve Vrouw van Goede Raad, door Christus onze Heer.