Goede God, U hebt Uw Kerk gezegend met veel heilige martelaren. Wij danken U voor deze moedige mannen en vrouwen die door alle eeuwen heen het Evangelie met woord en daad hebben verkondigd tot in de dood. Hun beulen vergaven zij; hun bloedgetuigenis gaven zij. Wij bidden U om kracht voor allen die nu vervolgd worden omwille van hun geloof in Jezus Christus. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Stefanus, eerste martelaar, door Christus onze Heer.