Heer onze God, U bent de ware bron van vrede en gerechtigheid. Wij bidden U vandaag voor allen die verantwoordelijkheid dragen in Nigeria. Voor regeringsleiders en religieuze leiders, voor de rijken en anderen met invloed. Geef dat zij het welzijn van hun landgenoten steeds voor ogen houden. Dat zij voldoende eten en goede medische zorg op de juiste plek organiseren; en dat zij onderdak voor allen regelen zonder onderscheid. Open hun ogen en oren voor Uw Blijde Boodschap, opdat zij mogen groeien in wijsheid en in liefde voor U en voor al hun landgenoten. Door Christus onze Heer.