Goede God, aan mensen in nood schenkt Gij redding, en aan mensen die verdriet hebben schenkt Gij troost. Wij bidden U voor de armen in Tanzania. Voor mensen, vooral de ouderen, die gebukt gaan onder zware lasten. Schenk hun verlichting in hun lijden; geef hun Uw gaven van moed, hoop en geloof op een betere toekomst. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Johanna Gerard, de zalige Margarita Rutan en gezellinnen, martelaressen, door Christus onze Heer.