Barmhartige God,Met broden stilde Uw Zoon Jezus Christus de honger van de menigte. Wij vragen U: leer ons om ons brood te delen met allen die honger hebben. Open ons hart om de noden van onze naasten steeds weer te verstaan en geef ons de kracht om te handelen naar het voorbeeld van Uw Zoon. Geef dat alle mensen elke dag genoeg te eten krijgen – speciaal de kinderen, ouderen en zieken in Nigeria. Wij vragen Uw zegen voor allen die op U hopen.Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Ludolfus, martelaar, door Christus onze Heer.