Almachtige God, U waakt over Uw Kerk met grote zorg en overvloedige liefde. Wij vragen Uw zegen over de oude Christelijke gemeenschappen in Egypte. Geef de geloofsgemeenschappen daar goede en wijze herders, die met grote liefde de Boodschap van Uw Zoon blijven uitdragen in woord en in daad. Geef verlichting van de eeuwenlange vervolging en schenk vaste hoop op een veilige en bloeiende toekomst. Door Christus onze Heer.