God onze Vader, Uw Zoon Jezus Christus heeft zijn leerlingen gevraagd om te bidden om arbeiders, want de oogst is altijd groot. Wij bidden U daarom deze week voor roepingen tot priesterschap en diaconaat in Pakistan en Bangladesh. Schenk Uw volk in deze landen bekwame en moedige herders op hun levensweg. Open de oren van de inwoners van Pakistan en Bangladesh voor de Blijde Boodschap. Zegen deze landen met bloeiende geloofsgemeenschappen, die Uw liefde uitdragen in woord en in daad. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Timoteüs en Titus, bisschoppen, door Christus onze Heer.