dinsdag 25 mei 2021

Eeuwige God, die uit liefde ons herschapen heeft in Jezus Christus. Vandaag willen wij U danken voor de gave van Uw heilige Geest die de mens aanzet tot gebed en goede daden. Wij bidden U dat de machthebbers, de ‘influencers’, de regeringsleiders en rijken van Brazilië de grootheid van Uw Liefde erkennen en dat zij altijd het welzijn van hun landgenoten, vrede en gerechtigheid nastreven. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Mykola Tsehelskyi, priester, echtgenoot en martelaar, door Christus onze Heer.