dinsdag 25 juli 2023

Eeuwige God, Uw geliefde Zoon Jezus van Nazareth heeft tot zijn apostelen gezegd: ‘Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u.’ U verlangt inderdaad dat alle mensen openstaan voor de vrede van Christus en elkaar deze vrede willen wensen. Geef daarom dat de katholieke Kerk in Kenia de Goede Boodschap van vrede voor alle mensen hardop blijft verkondigen, geweld veroordeelt, en verder bouwt aan een samenleving van gerechtigheid. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige apostel Jakobus, martelaar, door Christus onze Heer.