Genadevolle God, Uw Zoon en Gezalfde, Jezus van Nazareth, is het Hoofd van Uw Kerk. Wij bidden U op deze feestdag van de apostel Paulus speciaal voor de verkondiging van het Evangelie aan alle volkeren. Wij bidden U dat de Goede Boodschap stevig wortel schiet waar het door onverschilligheid en materialisme, of door eeuwenlange vervolging, niet meer gedijt. Geef dat vele mensen dit jaar Jezus Christus en zijn Kerk leren kennen en omarmen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Paulus, Apostel van de Volkeren, martelaar tijdens de Romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.