Genadige God, Uw eniggeboren Zoon Jezus Christus biedt ons de ware vrijheid: leven voor Uw aanschijn tot in eeuwigheid. Wij vragen U vandaag: geef dat steeds meer mensen in Egypte deze vrijheid van Jezus Christus leren kennen; dat zij hun afgoden afzweren en het Evangelie omarmen. Geef dat de Christenen in Egypte de vrede van Christus blijven uitdragen aan hun landgenoten in woord en daad. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Methodius Trcka, martelaar, door Christus onze Heer.