Goede God, in vele landen en samenlevingen mogen Uw daden van liefde en bevrijding niet verkondigd worden. Wij danken U voor de Christenen in Eritrea die de Blijde Boodschap van Pasen met voorzichtigheid uitdragen aan hun niet-Christelijke landgenoten. Schenk hun wijze moed, vriendelijk geduld en adequate bescherming bij hun verkondiging. Dit bidden wij U op voorspraak van de heilige Marcus, evangelist, door Christus onze Heer.