Almachtige God, op de allereerste dag hebt Gij door Uw Woord het licht voortgebracht. Op deze heilige Kerstdag, waarop wij met grote blijdschap de geboorte vieren van onze Heer en Verlosser Jezus Christus, willen wij Uw krachtige zegen vragen voor alle Christenen en mensen van goede wil. Wij bidden U vandaag speciaal voor Christenen die vervolgd worden omwille van hun geloof in de geboorte van Uw Zoon naar het vlees. Door Christus onze Heer.