Eeuwige God, Uw Woord van waarheid en liefde is een tweesnijdend zwaard en het zal altijd standhouden. Wij danken U vandaag voor mensen in het Midden Oosten die zich met veel liefde over verschoppelingen en rechtelozen ontfermen. Wij vragen U: zegen deze mannen en vrouwen en geef dat hun daden van naastenliefde veel vrucht dragen in de landen waar zij wonen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes Stone, martelaar, door Christus onze Heer.