Almachtige God, Uw Zoon Jezus Christus heeft ons gevraagd dat wij U met vertrouwen bidden om herders voor Uw volk. Wij bidden U daarom voor roepingen tot diaconaat en priesterschap in Congo. Geef onze broeders en zusters in dit uitgestrekte land bekwame en geduldige mannen als gidsen op hun levensweg. Schenk de Kerk in Congo een vast en vurig geloof in de Goede Boodschap. Door Christus onze Heer.