Almachtige God, U beschermt Uw volk en U wijst onze gebeden niet af. Wij vragen daarom Uw zegen voor allen in Jemen en Saoedi-Arabië die vervolgd worden omwille van hun geloof in Uw Zoon Jezus Christus. Verhoor onze gebeden, wees hen nabij en open het hart van hun vervolgers. Wij bidden U dat velen in deze landen Uw Boodschap van vrede en gerechtigheid omarmen en uitdragen aan hun landgenoten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige apostel Jakobus, door Christus onze Heer.