Goede God, Uw Zoon Jezus Christus roept alle mensen tot het waarachtige en het eeuwige leven. Wij bidden U vandaag voor alle mensen in Centraal-Azië die lijden onder intimidatie en vervolging van staatswege. Wij bidden U speciaal voor de kerkelijke leiders en voor hen die het heilig Evangelie daar verkondigen. Bescherm hen tegen geweld en laster en schenk hun geduld, voorzichtigheid en wijsheid. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Marcus, evangelist, door Christus onze Heer.