dinsdag 24 oktober 2023

Levende God, de apostelen hebben de Goede Boodschap van Jezus Messias verkondigd tot aan de uiteinden van de wereld. Wij danken U vandaag voor hen die het Evangelie blijven verkondigen in Iran, zelfs onder moeilijke omstandigheden. Wij willen U bidden voor de inwoners van dit land waar de publieke verkondiging van Jezus Christus verboden is: dat de Goede Boodschap hen ook via de nieuwe communicatiemiddelen bereikt, en hen omvormt tot de volle maat van Christus. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Josephine Leroux, religieuze, martelares tijdens de Franse Revolutie, door Christus onze Heer.