dinsdag 24 november 2020

Heer onze God, Gij hebt de mensheid het volle leven aangeboden in Jezus Christus en zijn ene Kerk. Vandaag bidden wij U voor de vruchtbare evangelisatie van jongeren in Marokko. Geef dat jonge Marokkanen de zin van het leven en de weg naar het eeuwige leven ontdekken in de Goede Boodschap. Zegen hen die bij U aankloppen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige martelaren van Vietnam, door Christus onze Heer.