Rechtvaardige God, Uw Zoon Jezus Christus heeft ons een Boodschap van redding en leven gegeven. Wij vragen U op weg naar het Paasfeest om een groeiend geloof, een groot hart en vrijgevige handen. Schenk ons wijsheid en inzicht in wat ons te doen staat. Geef dat ons bidden en vasten vruchten mogen dragen voor de Kerk in China. Door Christus onze Heer.