dinsdag 24 augustus 2021

God onze goede Vader, Uw geliefde Zoon Jezus van Nazareth is de sleutel tot wie de mens is zoals door U geschapen. In Iran leven miljoenen jongeren die – vanwege het verbod op evangelisatie – geen toegang hebben tot deze Goede Boodschap. Wij vragen U dat zij via de nieuwe communicatiemiddelen Jezus Christus, zijn Evangelie en zijn Kerk leren kennen. Geef dat zij zich bekeren en dat hun geloof de Iraanse samenleving ten goede verandert. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige apostel Bartolomeüs, door Christus onze Heer.