Almachtige God, Uw Zoon is de Deur naar het eeuwige leven. Wij vragen U dat ons wachten op Zijn komst met Kerstmis gepaard gaat met een vreugdevol wachten op Zijn komst op het einde der tijden. Geef dat de machtigen der aarde de almacht van het kwetsbare Kerstkindje erkennen en dat zij hun eigen macht steeds inzetten ten dienste van hun naasten. Door Christus onze Heer.