Barmhartige God, Uw Zoon Jezus Christus heeft een Boodschap van liefde en gerechtigheid voor alle volkeren. Wij bidden U daarom vandaag voor de bewoners van Laos, Myanmar en Vietnam. Dat hun oren opengaan voor Uw Goede Boodschap; dat zij gehoor geven aan Uw roepstem en Uw Evangelie ter harte nemen. Geef Uw Kerk in deze landen moedige en bekwame mensen die de Goede Boodschap willen verkondigen aan hun landgenoten. Schenk hun een vurig geloof. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Andreas Dung-Lac en gezellen, en van de martelaren van Vietnam, door Christus onze Heer.