Almachtige God, U beschermt Uw volk en U wijst onze gebeden niet af. Op deze dag ter gedachtenis van de heilige Charbel vragen wij Uw bijzondere zegen voor alle inwoners van Libanon. Dat zij altijd de vrede van Christus nastreven en met elkaar in gesprek blijven. Wij bidden U vandaag dat de machthebbers en religieuze leiders in Libanon Uw liefde verkondigen in woord en daad aan hun landgenoten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Charbel Makhlùf, door Christus onze Heer.