Barmhartige God, Het zaad van Uw Koninkrijk ontkiemt waar Gij ook wilt. Vandaag, op deze Wereldgebedsdag voor de Kerk in China, willen wij U vragen om Uw Geest uit te storten in de harten van velen in dit enorme land. Beziel hen met een vurige liefde voor Uw Zoon en voor zijn Kerk en geef dat zij vragen om het sacrament van het Doopsel en het Vormsel te morgen ontvangen. Geef dat hun nieuwe geloof de aanzet is voor grote veranderingen ten goede in China. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Joseph, patroon van China, door Christus onze Heer.