God van vergeving, U hebt de mensen geschapen om in vrede met elkaar te leven. Wij bidden U voor de machthebbers in Tanzania en Kenia. Wij vragen U dat deze leiders steeds de vrede tussen de verschillende bevolkingsgroepen zoeken en het geestelijke en materiële welzijn van hun onderdanen prioriteit geven boven hun eigen macht en rijkdom. Door Christus onze Heer.