Barmhartige God, Uw wonderen worden verkondigd van het oosten tot het westen, van zonsopgang tot zonsondergang. Wij danken U voor de vele Christenen in Nigeria die Uw Evangelie ter harte nemen en uitdragen aan hun landgenoten in daden van naastenliefde. Wij bidden U speciaal voor de Christenen die er lijden onder vervolging. Wij vragen U om hen nabij te zijn en te bemoedigen in hun geloof. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, onze lieve vrouw van de Rozenkrans, door Christus onze Heer.