dinsdag 23 november 2021

Heer onze goede God, U openbaart zich in de oprechte naastenliefde van mens tot mens. Wij danken U voor allen die zich met extra zorg en liefde hebben ingezet voor het welzijn van hun naasten die op welke wijze dan ook getroffen zijn door Covid-19. Wij bidden U ook voor hen die ernstig ziek zijn – om een goed en blijvend herstel; en voor hen die gestorven zijn – dat zij mogen verrijzen met uw Zoon op de laatste dag. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Clemens, paus, martelaar tijdens de Romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.