Levende God, U verlangt dat wij U in vrijheid en vreugde dienen met heel ons wezen. Wij bidden U vandaag speciaal voor jongeren in China: dat zij de Blijde Boodschap van Jezus Christus en Zijn Kerk leren kennen en omarmen, en aan hun naasten verkondigen in woord en in daad. Geef dat hun geloof grote veranderingen ten goede inluiden voor alle Chinezen. Door Christus onze Heer.