dinsdag 23 februari 2021

Barmhartige God, de Blijde Boodschap van Jezus Christus geeft ons hoop op een betere wereld en op eeuwig leven. Wij danken U voor de vele moedige mensen – mannen en vrouwen – in Turkije die deze Blijde Boodschap uitdragen aan hun naasten. Bescherm deze verkondigers van Jezus Christus. Geef hun wijsheid, kracht en voorzichtigheid bij hun arbeid voor Uw Koninkrijk. En open het hart van vele jonge Turken voor Uw liefde en wijsheid. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Polycarpus, bisschop en martelaar, door Christus onze Heer.