dinsdag 23 augustus 2022

Barmhartige God, alle redding komt van Uw Zoon, Jezus Messias, die vrijwillig zijn leven als losprijs gaf om voor de mens het eeuwige leven te verwerven. Wij vragen Uw zegen voor Turken van goede wil die telkens weer vrede en gerechtigheid zoeken. Voor journalisten, leraren en leraressen, artsen, verplegers en sociale werkers in dit grote land: dat zij Jezus Christus en zijn Kerk ontmoeten en omarmen. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Jean Bourdon, minderbroeder en priester, martelaar tijdens de Franse Revolutie, door Christus onze Heer.