God van mateloze goedheid, Uw daden van liefde zijn niet te overtreffen door wie dan ook. Wij bidden U voor de machthebbers en religieuze leiders in Turkmenistan en wij vragen U dat zij het geestelijke en lichamelijke welzijn van hun onderdanen behartigen en beschermen. Geef dat zij Uw Goede Boodschap uitdragen in hun werk en leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Clotildis Angela en haar gezellinnen, martelaressen, door Christus onze Heer.