Barmhartige God, Uw Woord schept alles wat goed en schoon is. Wij danken U voor de leraren, leraressen, medici en verplegers in Zambia en Botswana die Uw Goede Boodschap uitdragen in hun arbeid van alle dag. Wij vragen U vandaag: blijf deze goede mannen en vrouwen bezielen en geef dat hun werk veelvuldig vrucht mag dragen voor onze wereld. Door Christus onze Heer.