Eeuwige God, Uw Zoon Jezus Messias heeft de dood gedood en ons bevrijd. Wij bidden U op deze dinsdag onder het Paasoctaaf om Uw rijke zegen voor mensen van goede wil overal ter wereld. Voor hen die vrede zoeken; voor hen die gerechtigheid verkondigen; voor hen die hun naasten bijstaan; voor hen die in het verborgene Uw Naam aanroepen. Door Christus onze Heer.