U waakt over Uw Kerk met grote zorg en grenzeloze barmhartigheid. Wij vragen Uw zegen voor de oude Christelijke gemeenschappen in het Midden-Oosten. Geef de geloofsgemeenschappen daar goede en wijze herders, die met grote liefde de Boodschap van Uw Zoon blijven uitdragen in woord en in daad. Geef verlichting van de eeuwenlange vervolging en schenk vaste hoop op een veilige en bloeiende toekomst. Door Christus onze Heer.