dinsdag 22 september 2020

Genadige God, Uw Zoon Jezus Christus is de ware bron van vreugde voor allen die in Hem geloven. Wij vragen U: geef dat alle bewoners van Tadzjikistan die met groot verdriet moeten leven, de vreugde van het Evangelie ontdekken en dat zij Jezus Christus leren beminnen als de enige Heer in hun leven. Doe hen groeien in liefde voor hun naasten en geef dat zij met daden van caritas getuigen van Uw Koninkrijk. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Mauritius en gezellen, martelaren, door Christus onze Heer.