dinsdag 22 november 2022 

Genadige God, man en vrouw hebt Gij geschapen naar Uw beeld en gelijkenis. Wij bidden U vandaag voor jonge mensen overal die lijden onder de verwarring van onze tijd. Geef dat zij vaste grond ontdekken op de Rots Jezus Christus en zijn Kerk. Geef dat zij de kans krijgen zich te ontplooien en uit te groeien tot gezonde en evenwichtige mensen die meebouwen aan een wereld waar vrede en gerechtigheid floreren. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Cecilia, maagd, martelares tijdens de Romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.