dinsdag 22 maart 2022

Barmhartige Heer, U openbaart zich in de onbaatzuchtige vriendschap van mensen voor elkaar. Wij bidden U in deze weken van boete en bekering voor de Christenen in Indonesië – dat zij hun handen uitsteken in vriendschap aan hun landgenoten en hen uitnodigen kennis te maken met de vriendschap van Jezus Christus. Dat zij de vruchten van het verlossingswerk van Uw Zoon mogen oogsten en uitdelen aan hun naasten. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Bronislaw Komorowski, priester en martelaar tijdens de Nazi-vervolgingen, door Christus onze Heer.